A jelenleg hatályos tengerjoggal kapcsolatos egyezmények

Tényleges, átfogó kodifikáció nem született a XX. századig, csupán a tengerjog egyes részterületeit, ezen belül a hajózás egyes kérdéseit szabályozták. Átfogó szabályozásként a tenger használatában érdekelt hatalmak a szokásjogot tekintették irányadónak, a különböző részletszabályozásokkal kiegészítve. A jogi kodifikációt kezdetben nem-kormányzati szervek és testületek végezték, mint például a Nemzetközi Tengerészeti Bizottság (Comité Maritime International – CMI), a Nemzetközi Jogi Egyesület (Nemzetközi Jogi Egyesület, ILA), vagy a harvardi egyetem jogi kara (Harvard Law School). Ezen szervezetek jogi munkái iránymutatások és ajánlások voltak, melyek kevés sikerrel kerültek a szabályozás szintjére. Az első kodifikációs kísérletre 1930-ban a Hágában megrendezésre került konferencián került sor.[1]

Vissza TovábbForrások:

[1] René Jean Dupuy, ‎Daniel Vignes : A handbook on the new law of the sea, 1991. 66-67. o