Az 1949. évi Genfi Egyezmények

A genfi, 1949. évi nemzetközi jogi konferencia megrendezését a II. világháborúban elkövetett természet és emberi jogok elleni bűncselekmények tették szükségessé. Még 1945-ben, Harry S. Truman amerikai elnök beszélt újra a kodifikációról, s híressé vált Truman nyilatkozatában először említette a tenger természeti kincseit és a kontinentális talapzatot, s ebben a tengeri altalaj hasznosíthatóságát. Ezen felül kifejezetten követelte az emberi jogok újragondolását és ezen belül a nemzetközi jog fejlesztését.[1]

A konferencia termékeként négy egyezmény született: a hadra kelt fegyveres erők sebesültjeinek és betegeinek helyzetének javításáról, a tengeri haderők sebesültjeinek és betegeinek helyzetének javításáról, a hadifoglyokkal való bánásmódról és a polgári lakosság háború idején való védelméről.[2] Noha ezek közvetlenül nem minősíthetőek tengerjogi egyezményeknek, mégis kapcsolhatóak a jogterülethez.

A II. Genfi Egyezmény, mely a tengeri haderők sebesültjei és betegei helyzetének javításáról szól, foglalkozik a háborúban sérülést szenvedett katonákkal, és már a rendelkező részében is kitér erre: „Az összeütköző Felek szárazföldi és tengeri erői között hadműveletek esetén a jelen Egyezmény rendelkezései csupán a tengerre szállt erőkre nyernek alkalmazást. A partra szállt erők azonnal a hadra kelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítása tárgyában 1949. augusztus 12-én kötött genfi Egyezmény rendelkezései alá esnek.”[3]

Vissza


Források:

[1] Truman Doctrine – PRESIDENT HARRY S. TRUMAN’S ADDRESS BEFORE A JOINT SESSION OF CONGRESS, MARCH 12, 1947. http://avalon.law.yale.edu/20th_century/trudoc.asp (Letöltés ideje: 2017.12.13)

[2] Egyezmények forrásai: http://www.mfa.gov.hu/kum2005/Templates/alapsablon.aspx (Letöltés ideje: 2017.12.21)

[3] The Second Geneva Convention “for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea” [A tengeri haderők sebesültjei, betegei és hajótöröttei helyzetének javítására vonatkozó Egyezmény] (II. Genfi Egyezmény), Genf 1949. augusztus. I. fejezet, Általános rendelkezések 4. cikk